24. októbra 2016

POMÔŽEME VÁM ZÍSKAŤ SLOVENSKÉ ŠTÁTNE OBČIANSTVO

Získanie štátneho občianstva SR pre:217121_1200x
  • cudzinca, ktorý je manžel / manželka občana SR
  • cudzinca s dlhodobým pobytom na území SR
  • cudzinca s trvalým pobytom na území SR
  • cudzinca s prechodným pobytom na území SR
  • dieťa, ktoré má jedného z rodičov Slováka
  • bývalých Slovákov
  • Slovákov žijúcich v zahraničí
  • azylantov
  • iné osoby
 

Prečo získať občianstvo SR?

Získaním štátneho občianstva SR sa stanete občanom SR so všetkými výhodami, ktoré občianstvo ponúka. Získaním občianstva SR a nestávate len občanom SR, ale aj občanom Európskej únie a požívate všetky práva a výsady občanov Únie.