24. októbra 2016

ZÍSKAJTE ODBORÉ PORADENSTVO A ZASTÚPENIE V KONANIACH O UDELENÍ A OBNOVE POBYTU

Prechodný pobyt za účelom:preview-img
 • podnikania
 • zamestnania
 • štúdia
 • výskumu a vývoja
 • športu
 • dobrovoľníckej činnosti
 • zlúčenia rodiny
 • iný
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu Žiadosť o vydanie dokladu Hlásenie pobytu Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania Ako získať a obnoviť prechodný pobyt pre cudzinca v SR Trvalý pobytdlhodobý pobyt Several customs stamps lying on an open passport
 • pre manžela / manželku občana SR
 • na neobmedzený čas
 • pre dieťa mladšie ako 18 rokov
 • pre významného zahraničného investora
 • v záujme SR
 • dlhodobý pobyt pre cudzinca s prechodným pobytom
 • iný
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu Žiadosť o vydanie dokladu Hlásenie pobytu Ako získať trvalý a dlhodobý pobyt pre cudzinca na území SR narodenie cudzinca na území SR alebo EÚ a získanie
 • prechodného pobytu
 • trvalého pobytu
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu pre dieťa narodené na území SR alebo EÚ Žiadosť o udelenie trvalého pobytu pre dieťa narodené na území SR alebo EÚ Ako získať pobyt pre cudzinca narodeného na území SR alebo členských štátov  

Prečo sa oplatí získať pobyt na území SR?

SR je členskou krajinou Európskej únie,  je súčasťou schengenského priestoru a členským štátom OECD. SR je vyspelou krajinou, s neustále sa zvyšujúcou životnou úrovňou, dobrým sociálnym systémom a milými ľuďmi, ktorá ponúka množstvo príležitostí, ktoré sú dostupné nie len jej občanom, ale sú prístupné aj cudzincom. SR má výhodnú polohu v strede Európy a zároveň je aj krajinou, ktorej hranice sú hranicami schengenského priestoru. Pobyt na území SR Vám umožní legálne cestovať a zdržiavať sa po celom shcengenskom priestore v rámci Európy. Údaje o SR Členské štáty Európskej únie Schengensky priestor

Prečo podnikať v SR?

SR je relatívne mladou a prosperujúcou krajinou s pružným podnikateľským prostredím a výhodným daňovým systémom. Na SR Vás čakajú mnohé príležitosti, ktoré Vám umožnia odštartovať nový biznis alebo Vám umožnia posunúť už existujúci biznis na vyššiu úroveň. Podnikať v SR znamená podnikať v členskom štáte Európskej únie. SR je vďaka svojej výnimočnej polohe akousi križovatkou medzi členskými a nečlenskými štátmi Európy.

Prečo pracovať v SR?

SR je krajinou s tradičnou strojárskou výrobou, v ktorej sídlia viaceré automobilky, výrobné závody a iné spoločnosti zaoberajúce sa strojárskou výrobou a distribúciou týchto výrobkov. Na SR si ďalej nájde uplatnenie v stavebníctve, lesníctve, medzinárodnej doprave, zdravotníctve, v oblasti IT a v mnohých iných odvetviach, vďaka priateľskej politike štátu v oblasti zamestnanosti cudzincov.

Prečo študovať v SR?

SR ponúka možnosti štúdia na prestížnych stredných a vysokých školách s celosvetovo uznávanou akreditáciou. Nespornou výhodou je vysoká kvalita školstva za relatívne nízke ceny v rámci krajín Európy.

Prečo žiť s rodinou v SR?

SR je politicky a sociálne stabilnou krajinou s otvorenými európskymi hranicami umožňujúcimi voľný pohyb osôb, tovaru a služieb. Právny systém SR zabezpečuje ochranu každému človeku, ktorý sa zdržiava na SR. Žijú tu priateľskí, milí a prívetiví ľudia. Len SR je krajinou v ktorej sa snúbia metropolitné mestá a krásna príroda.