24. októbra 2016

POMÔŽEME VÁM S REGISTRÁCIOU OBČANA EÚ NA SLOVENSKU


Pobyt pre cudzinca z krajín EÚ za účelomeu-flag1

  • zamestnania
  • podnikania
  • štúdia
  • iný účel

Tlačivá

Žiadosť o registráciu občana Únie
Žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt občana Únie
Žiadosť o registráciu práva na pobyt Rodinného príslušníka občana Únie
Žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt Rodinného príslušníka občana Únie
Žiadosť o vydanie dokladu
Hlásenie pobytu


Prečo sa registrovať na území SR?

Každý občan členských štátov Európskej únie, ktorý sa na území SR chce zdržiavať viac, ako 90 dní alebo chce na území SR pracovať, podnikať, študovať, či  žiť s rodinou je povinný sa zaregistrovať.

Členské štáty Európskej únie