24. októbra 2016

VYSTOJÍME ZA VÁS RADY NA ÚRADOCH A ODBREMENÍME VÁS OD VŠETKEJ ADMINISTRATÍVY

Odborné zastúpenie v konaniach:consulting-hero-2

  • Udelenie / obnovenie prechodného pobytu na SR
  • Udelenie / obnovenie trvalého a dlhodobého pobytu na SR
  • udelenie štátneho občianstva SR
  • udelenie víz
  • pred Registrovým súdom
  • pred Okresným úradom
  • pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
  • pred Cudzineckou políciou
  • pred orgánmi Finančnej správy
  • iné