24. októbra 2016

PORADÍME VÁM AKO DOSIAHNUŤ VÁŠ CIEĽ

Odborné poradenstvo v oblasti:travelling-map

  • pozývania cudzincov na SR
  • získania pobytu pre cudzincov na SR
  • zamestnávania cudzincov
  • vízovej problematiky
  • získania štátneho občianstva SR
  • zakladania živností
  • zakladania obchodných spoločností
  • a iné