12. January 2017

NEWSLETTER

 • visa
 •  

 • invitations
 •  

 • residences
 •  

 • citizenship
 •  

 • help and consultancy
 •  

 • work and business
 •  

 • complex service for foreigners

Dear Sir/Madam,

We deal with the obtaining and renewal of temporary, permanent and long-term residence for foreigners in the territory of the Slovak Republic.
We also deal with the obtaining of the Slovak Republic state citizenship and complex consultancy for foreigners in the area of conducting business, employment, study and other activities performed in the territory of the Slovak Republic.
More information about us is available at www.kresidences.eu

We appreciate the confidence you have placed into us.

KResidences


Dobrý deň,

sme spoločnosť zaoberajúca sa získaním a obnovením prechodných, trvalých a dlhodobých pobytov pre cudzincov na území Slovenskej republiky.
Zaoberáme sa aj získaním štátneho občianstva Slovenskej republiky a komplexným poradenstvom pre cudzincov v oblasti podnikania, zamestnania, štúdia a iných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky.
Bližšie informácie o nás nájdete na www.kresidences.eu

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Kresidences