23. January 2017

KResidences
Passion


Dobrý deň,

sme spoločnosť zaoberajúca sa získaním a obnovením prechodných, trvalých a dlhodobých pobytov pre cudzincov na území Slovenskej republiky. Zaoberáme sa aj získaním štátneho občianstva Slovenskej republiky a komplexným poradenstvom pre cudzincov v oblasti podnikania, zamestnania, štúdia a iných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o nás nájdete na www.kresidences.eu.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

KResidences

Pobyt cudzinca na Slovensku

Získanie víz

Vzory tlačív a odborná pomoc